FNS

FNS staat voor Functioneel Neurologische Stoornissen. Het zijn klachten die te maken hebben met uitval van (een deel van) het bewegingsapparaat in de zin van motorische problemen. Het betreft specifieke functie uitval van een lichaamsdeel, soms ook algemeen van aard, bv loop- of evenwichtsstoornissen.

Naast de motorische problemen, kan er ook sprake zijn van gevoelsstoornissen in de zin van veranderd of verminderd gevoel. Het vóórkomen van deze stoornissen is breed en kan allerlei aspecten bevatten (bv prikkelend, dof, gestoord zicht)

Afspraak maken 0411 67 48 11

Beloop

Het betreft patiënten met klachten die vaak al gezien zijn door huisarts, neuroloog of een andere specialist. Deze specialisten hebben uitgebreid aanvullend onderzoek gedaan zonder dat een relatie gelegd kan worden met de gepresenteerde klachten.

Onderzoek en behandeling

Uiteindelijk volgt verwijzing naar de fysiotherapeut die bekend is met FNS klachten.
Tijdens het eerste bezoek wordt een onderzoek uitgevoerd met inventarisatie van klachten en functiemogelijkheden. Hieruit wordt samen met u een behandelplan opgesteld en vaststelling van te behalen doelen. De prognose van dit soort klachten is goed; volledig herstel van klachten en functiestoornissen is meestal mogelijk.

Afspraak maken