COPD 

COPD is een longziekte waarbij de longen beschadigd zijn. Het is een verzamelnaam voor:

Longemfyseem: hierbij gaan langzaam longblaasjes verloren. De longblaasjes zorgen ervoor dat zuurstof na het inademen in het bloed komt. De afvalstoffen uit het bloed, kunnen via de longblaasjes weer worden uitgeademd. Hoe minder longblaasjes er zijn, hoe moeilijker dit proces gaat waardoor een persoon met longemfyseem snel benauwd is.

Chronische bronchitis: hierbij zijn de bronchiën ontstoken. De bronchiën zijn de vertakkingen van uw longen naar uw luchtpijp. Door de bronchitis maakt het lichaam meer slijm aan en is ademhalen lastiger.

Afspraak maken 0411 67 48 11

Diagnose en fysiotherapeutisch onderzoek

De diagnose COPD wordt gesteld door een arts aan de hand van een lichamelijk onderzoek. Het onderzoek bij de fysiotherapeut geeft inzicht in het inspanningsvermogen, de algehele spierkracht en de kortademigheid. Door middel van meetinstrumenten kan uw fysiotherapeut deze onderzoeken beoordelen. De uitslagen van de testen worden met u besproken en er wordt gekeken of dit een indicatie is voor een fysiotherapeutische begeleiding.

FAQ

Veelgestelde vragen

Meestal is roken de oorzaak van COPD. Daarnaast kunnen de volgende factoren een rol spelen bij het krijgen van COPD: astma, longontsteking en andere longziekten, erfelijke ziekten, schadelijke stoffen en/of luchtvervuiling.

Bij COPD kunt u last hebben van:

  • benauwdheid
  • hoesten met eventueel slijm ophoesten
  • kortademigheid
  • vermoeidheid
  • weinig spierkracht
  • gewichtsverandering

De diagnose COPD wordt gesteld door een arts aan de hand van een lichamelijk onderzoek. Het onderzoek bij de fysiotherapeut geeft inzicht in het inspanningsvermogen, de algehele spierkracht en de kortademigheid. Door middel van meetinstrumenten kan uw fysiotherapeut deze onderzoeken beoordelen. De uitslagen van de testen worden met u besproken en er wordt gekeken of dit een indicatie is voor een fysiotherapeutische begeleiding.

Als uit het onderzoek blijkt dat het zinvol is u te begeleiden, dan wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. De behandeling bestaat vaak uit 3 aspecten:

  • Spierkrachttraining ter beïnvloeding van de kortademigheid en het afgenomen inspanningsvermogen en de daarbij verminderde fysieke activiteit. Er wordt ook aandacht besteed aan hoe om te gaan met acute exacerbaties (longaanvallen)
  • Het geven van ademhalingsoefeningen ter bevordering van de mucusklaring (problemen met het ophoesten van slijm).
  • overhandigen van informatie over uw longaandoening en hoe u hier het beste mee om kunt gaan

Voor de fysiotherapeutische behandeling bij COPD heeft u een verwijzing nodig van een arts. Aan de hand van specialistische onderzoeken wordt de ernst van uw longprobleem bepaald en wordt bekeken hoeveel behandelingen fysiotherapie u vanuit uw basisverzekering krijgt.

FysioBoxtel is aangesloten bij het Chronisch Zorgnetwerk, hierdoor zijn wij gespecialiseerd in de behandeling van mensen met COPD.

Mocht u hierover vragen hebben neem dan contact op met ons om u hierover verder te informeren.