Sensorische informatieverwerking (S.I.)

Sensorische Informatieverwerking (S.I.) is het proces van het kunnen opnemen, selecteren en integreren van informatie die via de zintuigen binnenkomen in ons lichaam en door het zenuwstelsel worden verwerkt. Door deze verwerking kunnen er acties gegenereerd worden welke zijn aangepast of ingespeeld op de omgeving van een persoon. Dit is voor iedereen van belang. Door samenwerking van de zintuigen kunnen wij bijvoorbeeld onze balans houden, inspelen op het verkeer of een hobby uitvoeren zoals tekenen. In iedere activiteit van het dagelijks leven zijn bewegen en zintuigen met elkaar verbonden. Iedere persoon reageert anders op prikkels. Zo vindt de een het fijn om stilte in huis te hebben en heeft de ander graag een achtergrondmuziekje aan.
Kinderen waarbij de sensorische informatieverwerking niet idealiter verloopt laten vaker dan leeftijdsgenootjes problemen zien ten aanzien van zelfzorg, het bewegen en sociaal functioneren. Vaak worden er dan problemen gezien in de registratie van de prikkels en/ of de verwerking ervan. De diversiteit is zeer groot omdat ieder kind, context en gezin uniek en anders is.

Afspraak maken 0411 67 48 11

Onderzoek

Tijdens het onderzoek van de kinderfysiotherapeut wordt er samen met ouders gezocht naar het in kaart brengen van de hulpvraag van/over het kind. De prikkelverwerking van het kind wordt in verschillende contexten bekeken (denk hierbij aan de situatie op school, thuis of bij een sportclub). Er wordt een analyse gemaakt om te kijken of er sprake is van een “probleem” in de prikkelverwerking. Voor een ouder is het goed om na te denken over de vraag hoe dat een ideale situatie voor hun kind eruit zou zien?

Behandeling

Wanneer er uit het onderzoek blijkt dat de kinderfysiotherapeut iets voor uw kind kan betekenen wordt er een plan opgesteld om te kijken wat er nodig is om de meest ideale situatie voor uw kind te creëren binnen de mogelijkheden van het dagelijks leven. Rekening houdend met de behoefte van het kind. Zo kan er met het kind en de ouder gezocht worden naar een aanpassing in de omgeving of een verandering in bepaalde gewoontes. Hierbij is nauw overleg met ouder en kind nodig. In sommige situaties is het ook interessant om school hier de behandeling te betrekken.

Afspraak maken