Klachten > Kinderen > Motorische schrijfproblemen

Motorische schrijfproblemen

Schrijven is een vaardigheid welke ons in staat stelt te communiceren. Het doet een beroep op de kennis vaardigheden en op complexe bewegingsvaardigheden. Vaak wordt de vraag gesteld of we nog wel moeten leren schrijven als er steeds meer gebruik wordt gemaakt van computers. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het schrijvend leren van letters leidt tot een betere letter- en woordherkenning bij het lezen en een betere spelling.

Symptomen van motorische schrijfproblemen

Schrijfproblemen worden vaak gesignaleerd door de leerkracht, ouder en/of het kind. Het handschrift kan bijvoorbeeld niet leesbaar zijn. Maar daarnaast kan de schrijfsnelheid ook trager zijn dan dat van de andere kinderen uit de klas. Naast kwalitatieve (leesbaarheid) en kwantitatieve (schrijfsnelheid) problemen kunnen er ook pijnklachten in de handen ontstaan wat het schrijven bemoeilijkt.

Afspraak maken 0411 67 48 11
FAQ

Veelgestelde vragen

Motorische schrijfproblemen komen bij 20% van de basisschoolleerlingen voor. De oorzaken kunnen zeer divers zijn. De kinderfysiotherapeut kan in het onderzoek in kaart brengen of er sprake is van een motorisch schrijfprobleem. Wanneer dat zo is wordt er met u en uw kind besproken of de kinderfysiotherapeut alleen adviezen geeft of dat er een behandeling nodig is om uw kind te begeleiden.

Wanneer blijkt dat de schrijfproblemen het gevolg zijn van de motoriek kan samen met uw kinderfysiotherapeut een behandelplan worden opgesteld. De kinderfysiotherapeut streeft naar samenwerking met het onderwijs om de adviezen zo veel mogelijk op elkaar af te kunnen stemmen.