Kinderfysiotherapie

  • De kinderfysiotherapeut van FysioBoxtel - Oog voor het kind.

Voorkeurshouding

Een voorkeurshouding komt regelmatig voor bij jonge zuigelingen, dit zorgt voor een asymmetrische ontwikkeling met mogelijk een vervorming van de schedel. Bij ouders kan dit leiden tot onzekerheid en ongerustheid. Er kan sprake zijn van een afplatting aan de achterzijde, zijkant of beide zijkanten van het hoofd.

 

Oorzaken

Over de ontstaanswijze van een voorkeurshouding bestaan verschillende theorieën, welke hieronder worden aangegeven:

  • de ligging en positie van de zuigeling tijdens de zwangerschap kunnen een rol spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stuitligging.
  • Kinderen die zijn geboren na een kunstverlossing of een langdurige bevalling hebben een verhoogde kans op een voorkeurshouding. Dit is het gevolg van de hoge kracht die op de schedel en nek ontstaat tijdens de bevalling.
  • Ter preventie van wiegendood wordt geadviseerd de zuigeling op de rug te laten slapen. Als de zuigeling steeds op de rug ligt, zowel tijdens het slapen als tijdens de wakkere periodes, kan dit leiden tot een voorkeurshouding met daarbij een schedelvervorming.
  • Ook kinderen die inactief zijn of zich motorisch traag ontwikkelen, hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van schedelvervorming.

 

Symptomen

Er is sprake van een voorkeurshouding wanneer de zuigeling in rugligging spontaan het hoofd óf naar de rechterzijde óf naar de linkerzijde geroteerd houdt gedurende een langere tijd, zonder actieve rotatiemogelijkheid van het hoofd. Het kan zich ook manifesteren in het onvoldoende spontaan draaien van het hoofd in rugligging, waarbij de zuigeling het hoofd bij voorkeur in de middenpositie houdt.

 

Behandeling

Het signaleren van de voorkeurshouding gebeurt vaak door ouders/ verzorgers of vanuit het consultatiebureau. In overleg kan een verwijzing voor kinderfysiotherapie worden gemaakt waardoor behandeling aan huis mogelijk is. De kinderfysiotherapeut zal samen met u het volgende doornemen:

  • de mate van de voorkeurshouding en mogelijke schedelvervorming
  • de omgeving van uw zuigeling
  • hantering en positioneringsadviezen om de voorkeurshouding af te laten nemen
  • het bevorderen van de actieve soepelheid van de nek
  • de motorische ontwikkeling van uw zuigeling

Wanneer de kinderfysiotherapeut het nodig acht kan deze u adviseren om uw zuigeling door een kindermanueeltherapeut te laten onderzoeken en waar nodig te behandelen. Wanneer uw kind wordt gezien door beide therapeuten zal dit altijd in nauw overleg met elkaar gebeuren en worden de adviezen op elkaar afgestemd.

 

Verwijzing

Kinderen onder de 2 jaar worden vaak in de thuissituatie gezien door de kinderfysiotherapeut. Aangezien de thuissituatie een goed beeld schetst over het dagelijks leven van uw zuigeling. De zorgverzekeraar vergoed behandeling aan huis wanneer een arts een verwijzing kan afgeven voor kinderfysiotherapie.

 

Schrijfproblemen

Schrijven is een vaardigheid welke ons in staat stelt te communiceren. Het doet een beroep op de kennis vaardigheden en op complexe bewegingsvaardigheden. Vaak wordt de vraag gesteld of we nog wel moeten leren schrijven als er steeds meer gebruik wordt gemaakt van computers. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het schrijvend leren van letters leidt tot een betere letter- en woordherkenning bij het lezen en een betere spelling.

 

Oorzaken

Motorische schrijfproblemen komen bij 20% van de basisschoolleerlingen voor. De oorzaken kunnen zeer divers zijn. De kinderfysiotherapeut kan in het onderzoek in kaart brengen waarom er een schrijfprobleem ontstaat. Dit wordt dan in een profiel ingedeeld en vervolgens met u en uw kind besproken. Samen met uw kind wordt er gekeken of de schrijfproblemen het gevolg zijn van de motoriek.

 

Symptomen

Schrijfproblemen worden vaak gesignaleerd door de leerkracht, ouder en/of het kind. Het handschrift kan bijvoorbeeld niet leesbaar zijn. Maar daarnaast kan de schrijfsnelheid ook trager zijn dan dat van de andere kinderen uit de klas. Naast kwalitatieve (leesbaarheid) en kwantitatieve (schrijfsnelheid) problemen kunnen er ook pijnklachten in de handen ontstaan wat het schrijven bemoeilijkt.

 

Behandeling

Wanneer blijkt dat de schrijfproblemen het gevolg zijn van de motoriek kan samen met uw kinderfysiotherapeut een behandelplan worden opgesteld. Er wordt gekeken naar welke taken uw kind op school krijgt en waar extra geoefend mag worden. De kinderfysiotherapeut heeft vaak ook contact met de leerkracht.