Klachten > Kinderen > Overgewicht/Obesitas

Overgewicht/Obesitas

Als beweging voor uw kind niet vanzelf gaat door overgewicht/ obesitas kan de kinderfysiotherapeut van FysioBoxtel mogelijk iets voor uw kind betekenen. Voelt uw kind zich niet lekker in zijn/ haar vel? Wil hij/ zij een gezondere leefstijl? Vindt hij/ zij zichzelf te zwaar? Neem dan contact op met onze kinderfysiotherapeut voor meer informatie.

12% Van alle kinderen in Nederland heeft overgewicht en 3% ernstig overgewicht (obesitas). Het percentage is hoger voor kinderen ouder dan 12 jaar.  Overgewicht gaat gepaard met verschillende gezondheidsrisico’s, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en psychische klachten.

De kinderfysiotherapeut van FysioBoxtel is aangesloten bij het netwerk Kind naar Gezonder Gewicht. Dit is een netwerkaanpak waar het kind en de samenwerking tussen het zorg- en sociaal domein centraal staat. Overgewicht of obesitas is aanleiding om in gesprek te gaan. Vanuit daar wordt er door de centraal zorgverlener gekeken wat de achterliggende oorzaak, de huidige situatie en ondersteuning welke het kind en het gezin nodig heeft. Vaak staan onderliggende problemen een gezonde leefstijl in de weg. Denk bijvoorbeeld aan psychische en sociale factoren of problemen in het gezin. Wanneer blijkt dat bewegen niet vanzelf gaat, door bijvoorbeeld pijnklachten, problmeen met de motoriek of een verminderde conditie, kan de kinderfysiotherapeut van FysioBoxtel samen met u en uw kind kijken hoe dit aan te pakken. Behandeling gericht op meer bewegen en gezonder eten is bewezen effectief op afname van het gewicht en/of toenemende conditie van kinderen. En daarmee ook op afname van de gezondheidsrisico’s.

Soms is het ook nodig om samen te werken met andere zorgverleners zoals de diëtist, centrale zorgverlener of sportclub/ buurtsport Boxtel.

Afspraak maken 0411 67 48 11