Klachten > Kinderen > Voorkeurshouding

Voorkeurshouding

Een voorkeurshouding komt regelmatig voor bij jonge zuigelingen, dit zorgt voor een asymmetrische ontwikkeling met mogelijk een vervorming van de schedel. Bij ouders kan dit leiden tot onzekerheid en ongerustheid. Er kan sprake zijn van een afplatting aan de achterzijde, zijkant of beide zijkanten van het hoofd.

Symptomen van een voorkeurshouding

Er is sprake van een voorkeurshouding wanneer de zuigeling in rugligging spontaan het hoofd óf naar de rechterzijde óf naar de linkerzijde geroteerd houdt gedurende een langere tijd, zonder actieve rotatiemogelijkheid van het hoofd. Het kan zich ook manifesteren in het onvoldoende spontaan draaien van het hoofd in rugligging, waarbij de zuigeling het hoofd bij voorkeur in de middenpositie houdt. Andere symptomen zijn het hoofd in een gekantelde positie (met de oor richting de schouder) en/ of het lichaam ligt in een halve maan vorm.

Afspraak maken 0411 67 48 11
FAQ

Veelgestelde vragen

Over de ontstaanswijze van een voorkeurshouding bestaan verschillende theorieën, welke hieronder worden aangegeven:
de ligging en positie van de zuigeling tijdens de zwangerschap kunnen een rol spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stuitligging.
Kinderen die zijn geboren na een kunstverlossing of een langdurige bevalling hebben een verhoogde kans op een voorkeurshouding. Dit is het gevolg van de hoge kracht die op de schedel en nek ontstaat tijdens de bevalling.
Ter preventie van wiegendood wordt geadviseerd de zuigeling op de rug te laten slapen. Als de zuigeling steeds op de rug ligt, zowel tijdens het slapen als tijdens de wakkere periodes, kan dit leiden tot een voorkeurshouding met daarbij een schedelvervorming.
Ook kinderen die inactief zijn of zich motorisch langzamer ontwikkelen, hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van schedelvervorming.

Het signaleren van de voorkeurshouding gebeurt vaak door ouders/ verzorgers of vanuit het consultatiebureau. In overleg kan een verwijzing voor kinderfysiotherapie worden gemaakt waardoor behandeling aan huis mogelijk is. De kinderfysiotherapeut zal samen met u het volgende doornemen:

  • de mate van de voorkeurshouding en mogelijke schedelvervorming
  • de omgeving van uw zuigeling
  • hantering en positioneringsadviezen om de voorkeurshouding af te laten nemen
  • het bevorderen van de actieve soepelheid van de nek
  • de motorische ontwikkeling van uw zuigeling

Wanneer de kinderfysiotherapeut het nodig acht kan deze u adviseren om uw zuigeling door een kindermanueeltherapeut te laten onderzoeken en waar nodig te behandelen. Wanneer uw kind wordt gezien door beide therapeuten zal dit altijd in nauw overleg met elkaar gebeuren en worden de adviezen op elkaar afgestemd.

Kinderen onder de 2 jaar worden vaak in de thuissituatie gezien door de kinderfysiotherapeut. Aangezien de thuissituatie een goed beeld schetst over het dagelijks leven van uw zuigeling. De zorgverzekeraar vergoed behandeling aan huis wanneer een arts een verwijzing kan afgeven voor kinderfysiotherapie.