Klachten > Kinderen > Hypermobiliteit

Hypermobiliteit bij kinderen

Te soepele gewrichten kunnen in het gehele lichaam ontstaan. Soms kan dit gepaard gaan met pijnklachten en onvoldoende stabiliteit. Wanneer er te soepele gewrichten zijn in meer dan 4 gewrichten, met pijn welke langer dan 3 maanden bestaat én er geen sprake is van een aandoening, spreek je van het hypermobiliteitssyndroom (HMS).

Symptomen van hypermobiliteit

Vaak ervaren kinderen met hypermobiliteit pijnklachten aan de gewrichten, voornamelijk in het kniegewricht. Deze kinderen hebben dan vaak ook een verminderde spierkracht. Kinderen met te soepele gewrichten kunnen ook een vertraagde motorische ontwikkeling hebben. Of pijnklachten welke kunnen zorgen voor minder activiteit met als gevolg een verminderde fysieke fitheid.

Afspraak maken 0411 67 48 11
FAQ

Veelgestelde vragen

Aan de hand van een test kan de kinderfysiotherapeut kijken of er sprake is van te soepele gewrichten. De diagnose HMS mag alleen door een arts gesteld worden.

De kinderfysiotherapeut brengt eerst in kaart welke gewrichten mobiel zijn. Hypermobiliteit is niet per definitie een reden om een kinderfysiotherapeutische behandeling te starten, maar wel wanneer er pijnklachten ontstaan of het een beperking in de activiteiten van het dagelijks leven geeft. Een kinderfysiotherapeut kijkt ook naar de stabiliteit en spierkracht van het lichaam. Er worden vaak adviezen gegeven hoe om te gaan met eventuele pijnklachten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de stabiliteit en spierkracht waar nodig en er wordt gekeken naar welke activiteiten moeite kosten.