Knieklachten

Algemene informatie over knieklachten

Op dit onderdeel van de website wordt algemene informatie gegeven over de knie, de meest voorkomende knieproblemen en behandelingen.

Allereerst wordt de anatomie van de knie nader beschouwd. Op basis hiervan zijn gerelateerde knieproblemen gemakkelijker te begrijpen. Er komen een aantal veel voorkomende knieproblemen aan de orde. Uiteraard bestaan er meerdere specifieke knieklachten waar de KneeClinic de kennis en kunde voor in huis heeft. U kunt immers met iedere knieklacht bij de KneeClinic terecht. Op uw eerste consult in de KneeClinic kunt u informatie over uw knieklacht meekrijgen mocht deze niet beschreven staan op dit onderdeel van de website.

Tot slot worden een viertal veelvoorkomende operatieve ingrepen nader beschouwd. Ook hierbij geldt dat dit standaardingrepen zijn. Op het consult met uw orthopedisch chirurg wordt exact aan u uitgelegd wat er gedurende de betreffende operatieve ingreep zal plaatsvinden. Aarzel bij vragen over een knieprobleem of behandeling niet om ons te benaderen.

Knie oefeningen